• Familie uden filter
  • Grænseoverskridende oplevelser i barnets pasning – Siger du fra?

    Jeg kan tænke på om forældrene til de børn det er “gået udover” overhovedet ved at det er sket?
At deres 5 årige er blevet holdt udenfor en fødselsdag fordi hun skulle “lære at høre efter”.